Topicos
capa

TopicRacismo

Juremir Machado da Silva - 16/08/2019 | 15:51

Vídeo: sobre Martín Fierro

Fierro era racista? Racista era o seu tempo?